Úvod

Kolektiv pracovníků vnímá svojí pracovní činnost jako skutečné společenské poslání. Ve vztahu k pozůstalým se všichni pracovníci snaží o empatické porozumění individuálním potřebám každého truchlícího člověka a o co nejvřelejší lidský přístup, který situace ztráty blízkého člověka vyžaduje, aby mohla být považována za skutečnou pomoc.

Jsme připraveni stát se Vám skutečnou oporou v náročné životní situaci!                                                                                      

                                                                                                                                                                                           PhDr. Karel OTTL